The future is sheep

Tenk grønt

sier de

Hva er grønt?

sier vi

Av Dorthe Skappel og Marthe Skappel

Å ta bevisste og bærekraftige valg, er ikke alltid like enkelt. Vi bombarderes med tips og informasjon om hvordan vi skal tenkte grønt, og hvordan vi skal omfavne produkter og tjenester som har mindre negativ innvirkning på klima og miljø. For de fleste av oss oppleves dette som overveldende, og i det store bildet kan våre personlige bidrag føles ubetydelige.

Da vi deltok på Ulldagen i 2021, fikk vi øynene opp for den norske ulla og sauenæringens betydning i Norge. En skatt som har ligget rett foran nesa på oss. En ullkvalitet med helt fantastiske egenskaper, produsert av en næring som fører så mye godt med seg, og som av flere grunner er svært viktig å bevare.

Vi ønsker å løfte frem fordelene ved sauenæringen og norsk ull, som vi mener blir oversett eller glemt i diskusjoner rundt det grønne skiftet.

Det handler om klima

Det grønne skiftet

Verden står midt i en klimakrise, og Norge har forpliktet seg til å bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Vi er enige i at det er riktig og viktig å ha søkelys på å dyrke og spise mer grønt i fremtiden, men ikke på bekostning av sauenæringen, som ofte blir omtalt som en miljøversting.

Hvorfor er sauenæringen viktig?

Norsk mat fra norske ressurser

Sau er en norsk råvare produsert med lokale ressurser. Hver sommer slippes 2,1 millioner sauer og lam på utmarksbeite, der de tilbringer store deler av livet.

Mesteparten av det sauen spiser, er gress og annet grovfôr. Slik klarer sauen å utnytte ressurser som ikke kan brukes til menneskemat direkte, og omdanne disse ressursene til høyverdige produkter som kjøtt og ull av ypperste kvalitet.

Bevaring av norsk natur og kulturlandskap

FNs klimapanel fremhever at det er nødvendig å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser som et land har til matproduksjon, og at produksjonen må være tilpasset de naturgitte forholdene. Dette er også en norsk politisk målsetning. Norge har bare 3 % dyrket jord og annet jordbruksareal. Hele 95 % av landet består av utmark og nesten halvparten egner seg ypperlig som husdyrbeite.

Naturmangfold omfatter både mangfold av gener, arter, leveområder, geologi og landskap. Tap av natur er en av de store miljøutfordringene i vår tid. Over 13 000 norske gårder har sau, og sauen er derfor viktig for levende bygder og norsk kulturlandskap. Sauene bidrar til å holde vegetasjonen i sjakk, noe som er avgjørende for å opprettholde artsmangfoldet. Uten dyr som beiter i utmarken, vil Norge gradvis bli gjengrodd.

Karbonlagring

Vi er klar over at drøvtyggere, som sau og ku, er en betydelig kilde til klimagassutslipp. Forskning tyder likevel på at veldrevne beitesystemer kan binde betydelig mengder med karbondioksid, CO2 fra atmosfæren.

Per i dag regnes ikke effekten av karbonbinding i beitemark med når vi snakker om klimapåvirkningen fra drøvtyggere, og den totale klimaeffekten av dette er fortsatt under utredning.

Et viktig punkt som ikke medtas i klimaregnskapet når sauenæringen omtales, er produksjonen av ull.

Norsk ull er gull

Sauenæringens viktigste inntektskilde er salg av kjøtt, men salg av ull er også essensielt for økonomien. Hvert år produseres det 4000 tonn ull i Norge. Ull er en kompleks fiber, og noen kaller den naturens «high tech». Ulla beskytter sau og lam fra de skiftende værforholdene de lever under, fra sol og varme til kulde og snø. Ull er en bærekraftig ressurs som i alle tider har vært til nytte og glede for oss mennesker.

Norsk ull og dens egenskaper

1

Bærekraftige tekstiler

Norsk ull er kjent for sin gode spenst, slitestyrke og glans, som man kan lage bærekraftige, varige og vakre tekstiler og plagg av.

2

Varmeregulerende

Ulla er temperaturregulerende – holder deg varm om vinteren og kjølig om sommeren.

3

Naturlig vannavstøtende

Ulla er naturlig vannavstøtende. Overflaten på ullfiberen består av et beskyttende lag som bidrar til at væske og skitt ikke så lett blir sittende fast eller trekker inn i fiberen. Ulla er derfor lett å holde ren og krever sjeldnere vask.

4

Lang levetid

Ulla er spesielt egnet for norske værforhold, så plagg produsert i norsk ull er motstandsdyktige mot slitasje, har god holdbarhet og lang levetid.

5

Biologisk nedbrytbar og fornybar

Norsk ull er biologisk nedbrytbar og fornybar, og minimerer dermed miljøbelastningen.

6

Svanemerket og ansvarlig dyrehold

Norsk ull er Svanemerket, og kommer fra friske og sunne dyr som blir godt ivaretatt.

Hva har dette med vår strikkebedrift å gjøre?

På lik linje med sauenæringen, har strikking en lang tradisjon i Norge.
Strikking er et eksempel på slow fashion, hvor vi oppmuntres til å produsere bærekraftige plagg for langsiktig bruk. I vår hektiske hverdag har i tillegg tradisjonelle håndverk som strikking og hekling, blitt en viktig kilde til avkobling og glede for veldig mange. Over 40 % av alle kvinner i Norge strikker.

For at folk skal kunne strikke bærekraftige plagg i god kvalitet, ønsker vi å fortsette med å prioritere produkter i verdens fineste råvare – norsk ull! Forsvinner sauenæringen, vil den viktige jobben utmarksbeitedyra gjør bli borte, og tilgangen på den norske ulla kan i verste fall forsvinne.

For oss blir det feil at sauenæringen blir omtalt som en miljøversting, fordi sauen raper metangass i sin produksjon av kortreiste proteiner og bærekraftig ull, samtidig som den holder kulturlandskapet ved like.

Tenk grønt

sier de

Gjør så godt du kan

sier vi

Hva kan du gjøre for å støtte sauenæringen?

1

Velg norsk ull

Å velge norsk ull bidrar til sauebøndenes eksistens. Ullkvaliteten til norsk sau er den aller beste vi kan bruke vårt røffe klima.

2

Vær bevisst når du handler

Still spørsmål til hvor ulla du kjøper kommer fra, og velg norsk ull når du kan. Både når det gjelder garn, men også i tekstiler innen klær og interiør. Dette støtter lokale sauebønder, og gir et bærekraftig forbruk. Og best av alt, du kjøper kvalitet som varer.

3

Spis sau og lammekjøtt med god samvittighet

Norsk lam er en råvare i verdensklasse. Utforsk nye oppskrifter med lam og sau. Dette kan bidra til å øke etterspørselen gjennom året og støtte en bærekraftig produksjon.

Kilder

Marion Tviland, Leder ullavdelingen i Norilia
Finn Avdem, Fagsjef småfe i Nortura
Nyt Norge, «Sau er matnyttig», 06.02.2023
Matprat.no, "Norsk lam i verdensklasse"