Personvernerklæring

Introduksjon
Skappel er forpliktet til ditt personvern. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har ytterligere spørsmål eller trenger mer informasjon om våre behandlingsaktiviteter.

 

Hvem vi er
Behandlingsansvarlig er Sister Act AS. I denne personvernerklæringen er Sister Act AS, referert til som «Sister Act As», «Skappel», «vi» eller «oss».

 

Hvem vi behandler personopplysninger om
Som en del av vår virksomhet behandler vi personopplysninger om følgende personer:

– Private kunder
– Kontaktpersoner hos våre forretningskunder, leverandører og andre forretningspartnere
– Besøkende på denne nettsiden og våre sosiale medieprofiler
– Personer som søker jobb hos Skappel
Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 13 år.

 

Hvordan vi bruker dine personopplysninger
Tabellen nedenfor viser personopplysningene vi vanligvis kan samle inn om deg, våre vanlige kilder til slike data, og vår juridiske grunnlag for dette.

Formål

Type Data

Kilde

Juridisk Grunnlag

Behandle nettbestillinger

Navn, e-postadresse, telefonnummer, bostedsadresse,
og andre kjøpsdetaljer (vi behandler ikke
kredittkortdetaljer, da dette gjøres av tredjepart).
Fra deg For å utføre kontrakter med deg som kunde.

Håndtere kundekontoer

Navn, e-postadresse, telefonnummer, passord og
kjøpsdetaljer.
Fra deg For å forbedre kundeopplevelsen og å effektivisere
kjøpsprossessen.

Markedsføre våre produkter, inkludert
å sende nyhetsbrev og tilbud

E-postadresse Fra deg Ditt samtykke, men vi kan også støtte oss på vår
legitime interesse i markedsføring av våre
produkter hvis vi har et eksisterende kundeforhold
med deg eller din virksomhet.Du kan når som helst
trekke tilbake ditt samtykke og melde deg av ved å
bruke avmeldingsfunksjonen eller ved å kontakte oss.

Svare på henvendelser sendt inn via vårt
nettbaserte kontaktskjema, eller via e-post

Navn, e-postadresse, telefonnummer og annen personlig
informasjon som er inkludert i emnefelt, meldingsfelt og
eventuelle opplastede bilag
Fra deg For å følge opp kundehenvendelser og andre
henvendelser relatert til vår virksomhet.

Behandle kundeklager og krav

Navn, e-postadresse, telefonnummer og annen personlig
informasjon som er inkludert i emnefelt, meldingsfelt
og eventuelle opplastede bilag
Fra deg For å etterkomme våre juridiske forpliktelser i
henhold til gjeldende kjøpslov og den legitime
interessen i å tilby god kundeservice.

Håndtere forholdet med forretningskunder,
leverandører og andre forretningspartnere.

Navn, stilling, e-postadresse, adresse og telefonnummer Fra deg Den legitime interessen i kjøp, salg og
forretningsadministrasjon.

 

Vi kan også samle inn eller motta andre typer data hvis det er nødvendig for å oppfylle formålene som er oppført ovenfor.

I enkelttilfeller kan vi også bruke dine personopplysninger til visse formål som ikke er uforenlige med det formålet dataene opprinnelig ble samlet inn eller mottatt for, for eksempel revisjoner, analyser, rapportering, innovasjon, tvisteløsning og fusjoner og oppkjøp.

Vi tar ikke fullstendig automatiserte (uten menneskelig inngripen) beslutninger med juridiske eller lignende virkninger, inkludert profilering av deg.

 

Hvordan vi deler dine personopplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere, i den grad det er nødvendig for de formålene nevnt ovenfor:

  • Til våre leverandører (som leverandører av nettsted- og IT-systemer) for de formålene som er nevnt ovenfor. Vi vil inngå avtaler med relevante leverandører for å sikre at de ikke behandler dataene for andre formål enn som beskrevet i denne personvernerklæringen
  • Til myndigheter og tredjeparter hvis det kreves ved lov
  • Til våre rådgivere og forretningspartnere i den grad det kreves for å drive vår virksomhet på en måte som er vanlig i vår bransje, noe som også kan inkludere tredjeparter i forbindelse med mulige fusjoner eller oppkjøp av vår virksomhet

 

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som er oppført ovenfor. Noen av kriteriene vi bruker for å bestemme når vi skal slette dine data inkluderer:

  • Vi lagrer data så lenge loven krever det, som for eksempel lagring av transaksjonsdata om dine kjøp i fem år i henhold til Norsk bokføringslov.
  • Vi lagrer data basert på ditt samtykke (som for å sende ut nyhetsbrev og kampanjer) inntil du trekker tilbake ditt samtykke (melder deg av).
  • Vi lagrer data om kunder, leverandører, modeller, influensere og andre forretningspartnere så lenge vi har et forhold eller en pågående dialog med personen eller virksomheten det gjelder. Vi kan også ha behov for å lagre dataene for en ytterligere periode, for eksempel på grunn av klage- og begrensningstider.
  • Vi lagrer data mottatt i forbindelse med en rekrutteringsprosess i opptil 6 måneder etter at rekrutteringsprosessen er fullført (men lenger hvis du blir ansatt). Vi kan be søkeren om samtykke til å lagre personopplysningene for en lengre periode.

 

Dine personvernrettigheter

Du har flere rettigheter med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger. Slike rettigheter inkluderer:

Rettighet

Informasjon

Informasjon

Å motta ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Tilgang

Å motta en kopi av informasjonen vi har om deg.

Korrigering

Å be om rettelse og utfylling av informasjonen vi har om deg.

Sletting

Å be om sletting av informasjon hvis det ikke finnes lovlige grunner for
behandlingen av slik informasjon

Restriksjon

Å be om at vi begrenser behandlingen av din informasjon.

Dataportabilitet

Å be om at din informasjon overføres til deg i et strukturert, vanlig brukt og
maskinlesbart format.

Innsigelse

Å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du har
også rett til å gjøre innsigelse mot å være gjenstand for en beslutning basert
utelukkende på automatisert behandling.

 

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt betingelser og begrensninger i henhold til loven. Vennligst kontakt oss hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller hvis du ønsker mer informasjon om betingelsene/begrensningene.

Hvis du finner ut at vi bruker dine personopplysninger i strid med gjeldende lov, kan du sende en klage til Datatilsynet i Norge. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss før du sender en slik klage, slik at vi kan vurdere din innsigelse og avklare eventuelle misforståelser.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen når det anses nødvendig. Vi vil varsle deg hvis vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne den nyeste versjonen av vår personvernerklæring på vår nettside www.skappeloslo.com.

 

Informasjonskapsler

Hvis du besøker vår nettside, plasserer vi en informasjonskapsel på enheten din. Du finner mer informasjon om bruken av informasjonskapsler i vår Cookie Policy.

 

Kontakt

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å utøve dine rettigheter, inkludert retten til å trekke tilbake ditt samtykke. Vi vil svare på din henvendelse så snart som mulig og senest innen en måned.

 

Personvernerklæringen ble oppdatert: 2024-04-12